Ferdinand Ebner i paradoks samotności

Piotr Kostyło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.004

Abstrakt


Tekst porusza kwestię dialogu jako doświadczenia religijnego w ujęciu austriackiego myśliciela, Ferdinanda Ebnera. Doświadczenie religijne, jako ucieczka od upadającej kultury, charakteryzowane jest jako przeżywane subiektywnie spotkanie ze Słowem Boga i słowem drugiego człowieka. Doświadczenie to jest następnie konfrontowane z dialogiem w rozumieniu państwa liberalno-demokratycznego. Dzięki tej konfrontacji uwypuklone zostaje napięcie między maksymalistycznym a minimalistycznym podejściem do dialogu. Całość analiz pokazuje paradoks samotności wyłaniający się z myśli Ebnera i jednocześnie prowadzi do postawienia istotnych pytań o kształt edukacji religijnej we współczesnym społeczeństwie.

 


Słowa kluczowe


Ebner; dialog; doświadczenie religijne; państwo liberalno- demokratyczne; edukacja religijna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajdukiewicz, Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka. Kęty–Warszawa: Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia, 2003.

Ebner, Ferdinand. Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. Krzysztof Skorulski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006.

Habermas, Jürgen. Między naturalizmem a religią, tłum. Maciej Pańków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Habermas, Jürgen. Teoria działania komunikacyjnego, tłum. Andrzej M. Kaniowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Horowski, Jarosław. Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

Johnston, William M. The Austrian Mind. An Intellectual and Social History 1848-1938. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1983.

Micińska, Magdalena. Inteligencja na rozdrożach 1864-1918. Warszawa: Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, 2008.

O’Donnell, John. „The Trinity as Divine Community”. Gregorianum 69 (1988): 5-34.

Rawls, John. Teoria sprawiedliwości, tłum. Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, Adam Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Russell, Bertrand. Dzieje filozofii Zachodu, tłum. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szczubiałka. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000.

Skorulski, Krzysztof. „Ferdinand Ebner i miejsce filozofii dialogu w myśli katolickiej XX wieku”. Paedagogia Christiana 1 (2011): 49-68.

Skorulski, Krzysztof. „Od ideologicznej samotności do dialogicznego spotkania: F. Ebner, L. Althusser, P. Freire”. Forum Oświatowe 1 (2014): 15-35.

Stewart, John. „Przedmowa”. W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. John Stewart, 15-22. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism