Dziecko jako osoba i inspiracja samowychowania rodziców

Andrzej J. Sowiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.031

Abstrakt


W rozważaniach o wychowaniu w rodzinie najczęściej uwzględnia się jedynie te dociekania, które odnoszą się do oddziaływań rodziców względem dziecka, natomiast pomija się szerokie możliwości oddziaływań zwrotnych, gdy osoba dziecka staje się inspiracją dla rodziców do pracy nad sobą. Artykuł ukazuje w tym drugim zakresie pewne potencjalnie istniejące obszary aktywności do zagospodarowania przez rodziców. Motywem podjęcia takich działań jest nie tylko troska rodziców o dobro dziecka, lecz także pragnienie własnego rozwoju. Oba motywy powinny być z sobą zharmonizowane, a nigdy rozbieżne.


Słowa kluczowe


rodzina chrześcijańska; naturalne wychowanie; samowychowanie; samokształcenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski Franciszek. 1982. „Socjologia małżeństwa i rodziny”. Warszawa.

Chałas Elżbieta. 2006. „Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, t.3: Solidarność, mądrość, wspólnota, młodość”. Lublin, Kielce.

Gurycka Antonina. 1969. „Zainteresowania dzieci i młodzieży, ich kształcenie i rozwój”. W Materiały do nauczania psychologii, t. 4. Warszawa.

Horowski Jarosław. 2010. „Uczestnictwo w człowieczeństwie drugiego – źródłem motywacji w samowychowaniu”. W Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin.

Jan Paweł II. 1994. „List do Rodzin”. Szczecin.

Jusiak Roman. 2013. „Pedagogika społeczna Kościoła katolickiego”. Lublin.

Kamiński Aleksander. 1974. „Funkcje pedagogiki społecznej”. Warszawa.

Kukłowicz Teresa. 1984. „Pomagamy w samowychowaniu”. Warszawa.

Nowak Marian. 2010. „Osoba i wartość w pedagogice ogólnej”. W Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin.

Różyło Anna, Sztaba Mariusz. 2014. „Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii”. Lublin.

Rynio Alina. 2010. „Teologiczny wymiar integralnego wychowania osoby w myśli Jana Pawła II”. W Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin.

Sowiński Andrzej. 2006. „Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej”. Szczecin: Oficyna IN PLUS.

Sujak Elżbieta. 1978. „Rozważania o ludzkim rozwoju”. Kraków.

Tischner Józef. 1981. „Etyka Solidarności”. Warszawa.

Zalewski Dariusz. 2003. „Wychować człowieka szlachetnego”. Lublin.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism