Child as a Person and Inspiration for Parents’ Self-Development

Andrzej J. Sowiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.031

Abstract


The discussion concerning family upbringing the most often takes into account only those inquiries which are related to the impacts of parents in relation to a child, and it avoids the wide possibilities of feedback interactions when a child becomes an inspiration for parents to improve themselves. This article presents the available areas of activity which parents can use in their pursue to self-improvement. The motive for such actions is not only parents’ concern of the welfare of a child, but also the desire for self-development. Both motives should be harmonized, and never divergent.


Keywords


Christian family; natural upbringing; self-development; self-education

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adamski Franciszek. 1982. „Socjologia małżeństwa i rodziny”. Warszawa.

Chałas Elżbieta. 2006. „Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, t.3: Solidarność, mądrość, wspólnota, młodość”. Lublin, Kielce.

Gurycka Antonina. 1969. „Zainteresowania dzieci i młodzieży, ich kształcenie i rozwój”. W Materiały do nauczania psychologii, t. 4. Warszawa.

Horowski Jarosław. 2010. „Uczestnictwo w człowieczeństwie drugiego – źródłem motywacji w samowychowaniu”. W Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin.

Jan Paweł II. 1994. „List do Rodzin”. Szczecin.

Jusiak Roman. 2013. „Pedagogika społeczna Kościoła katolickiego”. Lublin.

Kamiński Aleksander. 1974. „Funkcje pedagogiki społecznej”. Warszawa.

Kukłowicz Teresa. 1984. „Pomagamy w samowychowaniu”. Warszawa.

Nowak Marian. 2010. „Osoba i wartość w pedagogice ogólnej”. W Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin.

Różyło Anna, Sztaba Mariusz. 2014. „Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii”. Lublin.

Rynio Alina. 2010. „Teologiczny wymiar integralnego wychowania osoby w myśli Jana Pawła II”. W Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin.

Sowiński Andrzej. 2006. „Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej”. Szczecin: Oficyna IN PLUS.

Sujak Elżbieta. 1978. „Rozważania o ludzkim rozwoju”. Kraków.

Tischner Józef. 1981. „Etyka Solidarności”. Warszawa.

Zalewski Dariusz. 2003. „Wychować człowieka szlachetnego”. Lublin.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism