Jana Pawła II myślenie o związkach wiary i kultury – wyzwaniem dla wychowania chrześcijańskiego

Katarzyna Olbrycht

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.020

Abstrakt


Autorka stawia tezę, że jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnego wychowania, szczególnie wychowania chrześcijańskiego, jest uświadomienie uczestnikom procesów wychowawczych sensu i znaczenia wprowadzania w życie relacji wiary i kultury. Rozumienie tej relacji wynika z przyjmowanej interpretacji „wiary” i „kultury”. W tekście przedstawiona jest interpretacja zawarta w nauczaniu Jana Pawła II. Jej zrozumienie wymaga przede wszystkim zrozumienia wprowadzonego przez Jana Pawła II pojęcia „kultury prawdziwej”. Oznacza ona sposób życia człowieka doskonalącego swoje człowieczeństwo na podstawie prawdy i miłości. Taki sposób życia zakorzeniony jest w wierze. Szczególnymi dziedzinami poświęconymi człowieczeństwu, jego poznawaniu i doskonaleniu przez dążenie do prawdy i piękna, są sztuka i nauka. Autorka analizuje teksty i wypowiedzi Jana Pawła II, żeby zrekonstruować przedstawiony w nich sens relacji kultury prawdziwej i wiary. W ostatnim fragmencie rozważa zadania współczesnego wychowania, szczególnie wychowania szkolnego, w przygotowywaniu do wprowadzenia w życie związków kultury i wiary


Słowa kluczowe


kultura; kultura prawdziwa; związki wiary i kultury; kultura szkoły; wychowanie chrześcijańskie

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism