Program Filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą jako wstęp do realizacji idei edukacji liberalnej

Zuzanna Sury

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.014

Abstrakt


W artykule wykazano zasadność tezy o istnieniu elementów edukacji liberalnej w programie nauczania Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą służącym nauczaniu filozofii na każdym z poziomów kształcenia. Argumentacja nawiązuje do poglądów klasyków edukacji liberalnej. Przytoczono koncepcje „wielkich ksiąg” Leo Straussa, „wielokulturowości” Marthy Nussbaum oraz „krytycznego myślenia” Johna Henry’ego Newmana. Opisano założenia, cele oraz metodologię nauczania w programie oraz wskazano na zawarte w programie elementy charakterystyczne dla edukacji liberalnej.


Słowa kluczowe


edukacja liberalna; edukacja filozoficzna; filozoficzne dociekania; filozofia dla dzieci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bloom A.. 2007. „Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów”. Poznań.

Elwich B., Łagodzka A., Piłat R.. 1996. „Filozofia dla dzieci. Informacja o programie”. Warszawa.

Hovland K., Schneider C.. 2011. „Deepening theConnections:Liberal Education and Global Learningin College”. Wiley Online Library.

Kumaniecki K.. 1957. „Słownik łacińsko–polski”. Warszawa.

Lipman M., Sharp A. M., Oscanyan F. S.. 2008. „Filozofia w szkole”. Warszawa.

Miller A.. 2007. „Rhetoric, Paideia and the Old Idea of a Liberal Education”. Journal of Philosophy of Education 41(2).

Newman J. H.. 1990. „Idea uniwersytetu”. Warszawa.

Nussbaum M.. 2008. „W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego”. Wrocław.

Postman N.. 2001. „W stronię XVIII stulecia”. Warszawa.

Strauss L.. 1995. „Liberalismantient and modern”. Chicago.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism