Edukacja liberalna w ujęciu Jacoba Kleina

Lucjan Wroński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.008

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest pracom Jakoba Kleina (1899–1978), który był profesorem w St. John’s College w Annapolis. Jego dogłębna znajomość kultury starożytnych Greków pozwoliła mu na nowo sformułować środki i wzory formalnej i obywatelskiej edukacji. Pojęcie edukacji liberalnej znaczy przede wszystkim zdolność od wyzwalania się od zawsze obecnych w życiu okoliczności i konieczności. W takim zadaniu możemy tylko określić określone warunki nauczania i uczenia się. Przetrwanie edukacji liberalnej we współczesnym świecie nie jest bynajmniej pewne, zależy ono bowiem od utrzymania postawy krytycznej wobec postępu naukowego. A to z kolei nie będzie możliwe bez filozofii, która szuka podstaw dla każdego społecznego ładu.


Słowa kluczowe


edukacja liberalna; sztuki wyzwolone; wolność; autonomia; obywatel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Strauss L.. 1998. „Wykształcenie liberalne i odpowiedzialność”. W Sokratejskie pytania, 259–262. Warszawa.

Koselleck R.. 2001. „O antropologicznej i semantycznej strukturze edukacji”. W Semantyka historyczna, 427–432. Poznań.

Klein J.. 1985. „Lectures and Essays”. Annapolis, Maryland.

Platon. 1958. „Państwo”. Warszawa.

Hayek F. A. von. 2003. „Droga do zniewolenia”. Kraków.

Seliger M.. 1968. „The Liberal Politics of John Locke”. London.

Husserl E.. 1999. „Kryzys nauk europejskich”. Toruń.

Klein J., Strauss L.. 2012. „Wyjaśnienia”. Kronos 2: 125.

Arystoteles. 2000. „Metafizyka”. Warszawa.

Scheler M.. 1987. „Duch pragmatyzmu i filozoficzne pojęcie istoty człowieka”. W Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, 472-473. Warszawa.

Arendt H.. 2000. „Kondycja ludzka”. Warszawa.

Arystoteles. 1964. „Polityka”. Warszawa.

Strauss L.. 1998. „O polityce Arystotelesa”. W Sokratejskie pytania, 47. Warszawa.

Nietzsche F.. 2004. „Pisma pozostałe”. Kraków.

Scruton R.. 2006. „Newspeak and Eurospeak”. W A Political Philosophy, 169-175. London and New York.

Hayek F. A.. 2002. „Nadużycie rozumu”. Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism