Dialog

Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2010.035

Abstract


Taizé jest miejscem, w którym zbierają się młodzi ludzie ze wszystkich kontynentów. Jest to środowisko dialogu młodych, z młodymi i o młodych; dialogu, w którym nie przemilcza się różnic między różnymi sposobami postrzegania świata, człowieka i Boga. Mając świadomość, że praktyka dialogu prowadzi do wielu interesujących doświadczeń, odsłania możliwości, jakie rodzi dialog, ale także daje szansę dostrzeżenia trudności związanych z dialogiem, chcielibyśmy prosić Brata o podzielenie się doświadczeniami dialogu, którym żyje Wspólnota z Taizé.


Full Text:

PDF (Polish)

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism