Kultura szkoły katolickiej w kontekście pedagogii salezjanów

Stanisław Chrobak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.013

Abstrakt


Człowiek tworzy kulturę, ale i ona kształtuje jego życie. Symbolem miejsca edukacji w kulturze jest szkoła. Na kulturową tożsamość szkoły składa się zwykle kilka podstawowych elementów. Jest to zjawisko wielowarstwowe, a wartości, normy, przekonania i symbole, które leżą u podstaw zachowań kręgów związanych ze szkołą, nie zawsze pokrywają się z wartościami i normami deklarowanymi w oficjalnych dokumentach i deklaracjach szkoły. Szkoła katolicka całą ludzką kulturę porządkuje ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia, tak aby poznanie, które wychowankowie stopniowo zdobywają odnośnie do świata, życia i człowieka, było oświetlone wiarą. Szkoła salezjańska jest osadzona w posłannictwie Kościoła. Dokumenty Towarzystwa Salezjańskiego podkreślają, że szkoła salezjańska powstała w Oratorium na Valdocco (Turyn), aby odpowiedzieć na konkretne potrzeby młodzieży i włączyć się w powszechny program wychowania i ewangelizacji młodzieży, szczególnie najuboższej. Misja szkoły salezjańskiej: wychowywać „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”, jest podstawowym narzędziem kształtowania jej kulturowej tożsamości, określa bowiem podstawowe cele, wartości i zasady działania, wyrażone w specyficzny sposób, które orientują codzienną jej aktywność.

Słowa kluczowe


szkoła; kultura szkoły; szkoła katolicka; system prewencyjny; wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adrjan, Beata. Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego. Kraków: Impuls, 2011.

Bosco, Teresio. Złote myśli Księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2002.

Bronk, Andrzej. „Kultura”. W: Leksykon filozofii klasycznej, red. Józef Herbut, 332-335.

Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1997.

Buhler, Patricia. Zarządzanie. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2002.

Chavez, Villanueva Pascual. „Salezjańska służba młodzieży na polu edukacji”. W: Ks. Pascual Chávez Villanueva SDB, generał Towarzystwa św. Franciszka Salezego: doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 63-95. Lublin: KUL, 2011.

Cian, Luciano. Wychowanie w duchu Księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1990.

Cian, Luciano. System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

De Pieri, Severino. Ukierunkowanie w wychowaniu i towarzyszenie powołaniu. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2002.

Gatti, Guido. „Tradycja wychowawcza ks. Bosko dzisiaj: konieczność wychowawcy”. W: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, red. Józef Wilk, 67-81. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 1998.

Gołębniak, Bogusława Dorota. „Szkoła wspomagająca rozwój”. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 98-122. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2003.

Jan Paweł II. Iuvenum patris. List Ojca Świętego Jana Pawła II do księdza Egidio Viganó Przełożonego Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko. Tipografia Poliglotta Vaticana, 1988.

Jan Paweł II. „Zadania szkoły. List na Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne, Watykan, 2 lutego 1989”. L`Osservatore Romano 1-2 (1989): 25.

Jan Paweł II. List do rodzin. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1994.

Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio. Poznań: Pallottinum, 1998.

Jaroszyński, Piotr. „Edukacja na rozdrożu cywilizacji”. W: Filozofia i edukacja, red. Piotr Jaroszyński, Paweł Tarasiewicz, Imelda Chłodna, 13-21. Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, 2005.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań: Pallottinum, 1984.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. „Świecki katolik świadkiem wiary w szkole”. W: Paideia chrześcijańska. Cz. 1. Wychowanie człowieka w nauczaniu Kościoła, 137-193. Warszawa: Ośrodek Działalności Kulturalnej i Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie PAX, 1982.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. „Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia”. W: Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej, 105-131. Częstochowa: Biblioteka „Niedzieli” 64, 1997.

Kongregacja Nauczania Katolickiego. „Szkoła katolicka”. W: Paideia chrześcijańska. Cz. 1. Wychowanie człowieka w nauczaniu Kościoła, 89-136. Warszawa: Ośrodek Działalności Kulturalnej i Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie PAX, 1977.

Kongregacja Wychowania Katolickiego. Osoby konsekrowane i ich misja w szkole. Refleksje i wskazania. Poznań: Pallottinum, 2003.

Konstytucje Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Rzym: S.G.S. Istituto Pio XI, 1986.

Kostera, Monika. Zarządzanie personelem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994.

Maryniarczyk, Andrzej. „Religia w posłudze wychowawcy: anachronizm czy niezbywalny wymóg?”. W: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, red. Józef Wilk, 105-121. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 1998.

Misiaszek, Kazimierz. „Pedagogia salezjanów (Towarzystwa Św. Franciszka Salezego)”. W: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, red. Janina Kostkiewicz, 229-269. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2012.

Nalaskowski, Aleksander. Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002.

Nowak, Marian. „Laudacja”. W: Ks. Pascual Chávez Villanueva SDB, generał Towarzystwa św. Franciszka Salezego: doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 41-62. Lublin: KUL, 2011.

Okulicz-Kozaryn, Katarzyna. 2015. Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli. https://www.ore.edu.pl/index.php?...i-kultura...i...

Olbrycht, Katarzyna. „Aksjologia szkoły katolickiej”. Ethos 75 (2006): 91-98.

Ostaszewski, Krzysztof. „Kultura szkoły a zachowania ryzykowne uczniów”. Edukacja 1 (2014): 14-24.

Pedagogika. Leksykon PWN, red. Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Salezjańskie duszpasterstwo młodzieżowe. Podstawowe punkty i odniesienia. Kraków: Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa, 1999.

Smolińska-Theiss, Barbara, Wiesław Theiss. „Asystencja i dialog pedagogiczny”. W: Jestem wychowawcą. Model pracy z uczniem i klasą szkolną według systemu prewencyjnego Jana Bosko, red. Kazimierz Franczak, 43-53. Warszawa: Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, 2004.

Sobór Watykański II. „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Poznań: Pallottinum, 1986.

Szczupaczyński, Jerzy. Edukacja a zarządzanie. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004.

Wereszczyńska, Katarzyna. „Wychowanie szkolne – między socjalizacją a indywidualizacją”. W: Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, red. Radosław Chałupniak, Tomasz Michalewski, Ewa Smak, 109-118. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2014.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism