Static and Dynamic Approach to Religiosity in the Perspective of Socialisation

Wojciech Sadłoń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.046

Abstrakt


Statyczne i dynamiczne ujęcie religijności w perspektywie socjalizacji

Religijność jest jedną z najbardziej złożonych kategorii teoretycznych w naukach społecznych. Sposób, w jaki jest pojmowana i prezentowana, jest ściśle związany z ontologią społeczną, która określa perspektywę badania religii w społeczeństwie. W tym artykule przedstawiam dwa różne teoretyczne podejścia do religijności. W pierwszej części przedstawiam podstawowe założenia teorii racjonalnego wyboru, której wizja społeczeństwa i jednostki sięga swoimi początkami Adama Smitha i następnie w odniesieniu do religijności przyjęta została przez amerykańskich socjologów religii. Druga wizja religijności opiera się na opracowanym przez Roya Bhaskara i rozwiniętym szczególnie przez Margaret Archer realizmie krytycznym. W artykule przedstawiam, w jaki sposób można zdefiniować i przedstawić religijność w takiej perspektywie teoretycznej. Podkreślam, że realistyczne rozumienie religijności jest szczególnie obiecujące w badaniu socjalizacji religijnej. W perspektywie realistycznej religijność prezentuje się bowiem jako kategoria dynamiczna i silnie powiązana z ludzką podmiotowością i refleksyjnością.

 


Słowa kluczowe


religijność; podmiotowość; socjalizacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archer, Margaret, Andrew Collier, Douglass Porpora. “Preface”. In: Margaret Archer, Andrew Collier, Douglas Porpora. Transcendence. Critical Realism and God, ix–x. London and New York: Routledge, 2004.

Archer, Margaret, Andrew Collier, Douglass Porpora. “Introduction”. In: Margaret Archer, Andrew Collier, Douglas Porpora. Transcendence. Critical Realism and God, 1–23. London and New York: Routledge, 2004.

Archer, Margaret, Andrew Collier, Douglass Porpora. “What do we mean by God?”. In: Margaret Archer, Andrew Collier, Douglas Porpora, Transcendence. Critical Realism and God, 24–40. London and New York: Routledge, 2004.

Archer, Margaret, Jonathan Tritter. “Introduction”. In: Rational Choice Theory. Resisting Colonisation, eds. Margaret Archer, Jonathan Tritter, iv, 1–16. New York, London: Routledge, 2000.

Archer, Margaret. “Persons and Ultimate Concerns: Who We Are Is What We Care About, Conceptualization of the Person in Social Sciences”. Pontifical Academy of Social Sciences. Acta 11 (2006): 261–283.

Archer, Margaret. “Reconceptualising socialization as reflexive engagement”. In: Engaging with the World. Agency, institutions, historical formations, eds. Margaret Archer, Andrea Maccarini, 103–128. New York, London: Routledge, 2013.

Archer, Margaret. Being Human: the Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Barro, Robert, Rachel McCleary. “Religion and Economy”. Journal of Economic Perspectives 20 (2006): 49–72.

Bhaskar, Roy. A Realist Theory of Science. New York: Routledge 2008.

Doak, Peter. “Deconstructing Archer’s (Un)Critical Realism”. In: Bringing Back the Social into the Sociology of Religion. Critical Approaches, Studies in Critical Research on Religion, eds. Veronique Altglas, Matthew Wood, 59–78. Leiden: Brill, 2018.

Donati, Pierpaolo. Relational Sociology. A new paradigm for the social science. New York, London: Routledge, 2010.

Durkheim, Émile. Education and Sociology. Glencoe: Free Press, 2001.

Hurrelmann, Klaus. Sozialisation. Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung. Weinheim/Basel: Beltz, 2012.

Maccarini, Andrea. “Reflexivity, Socialization, and Relations to the World: Theoretical and Practical Challenges”. State of Affairs, Stan Rzeczy 12 (2017): 141–176. [The Relational Turn in Sociology. Implications for the Study of Society, Culture, and Persons, eds. Elżbieta Hałas, Pierpaolo Donati].

Maccarini, Andrea. “Introduzione. Transizioni riflessive nella società morfogenetica”. In: Vite riflessive. Discontinuità e traiettorie nella società morfogenetica, eds. Silvio Scanagatta, Andrea Maccarini, 7–33. Milano: FrancoAngeli, 2011.

Marody, Mirosława. Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

Smith, Adam. The Theory of Moral Sentiments. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Smith, Christian. Religion. Princeton: Princeton University Press, 2017.

Stark, Rodney. “Bringing Theory Back”. In: Rational Choice Theory and Religion. Summary and Assessment, ed. Lawrence A. Young, 3–43. New York, London: Routledge 1997.

Stark, Rodney, Roger Finke. Acts of Faith. Explaining the Human Side of Religion. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2000.

Todd, William (ed.). The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Vol. II. New York: Oxford University Press, 1975.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism