Subjectivity in (of) Education. The Perspective of Gospel

Zbigniew Marek, Anna Walulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/29094

Abstrakt


Podmiotowość (w) edukacji. Perspektywa ewangeliczna

 

W artykule podejmujemy refleksję nad miejscem oraz rolą wychowawcy i wychowanka w procesach kształtowania człowieczeństwa. Wyprowadzamy ją z głównego źródła wiedzy chrześcijańskiej, jakim jest Ewangelia. Z tej perspektywy wskazujemy na działanie jeszcze jednego podmiotu wychowania, jakim jest osobowy Bóg. W procesach wychowania inspirowanych Ewangelią mamy zatem do czynienia ze swego rodzaju triadą, którą tworzą: wychowanek, wychowawca–człowiek i wychowawca–Bóg. Poszukujemy odpowiedzi na pytanie o rozumienie związków zachodzących pomiędzy podmiotowością wychowania i edukacją, której źródłem jest Ewangelia. Otwiera ona nowe możliwości rozwoju i poczucia własnej godności zarówno wychowawcy, jak i wychowanka. Istotną rolę w tym procesie można przyznać edukacji religijnej, której celem jest wspomaganie człowieka w rozwijaniu jego człowieczeństwa i osiąganiu jego pełni. W procesach tych ważne może okazać się respektowanie założeń pedagogiki towarzyszenia i świadectwa. Założenia te odnoszą się do odmiennych zadań każdego z podmiotów, ale też uwrażliwiają na wspólne podstawy działania każdego z nich. Oznacza to, że edukacja religijna ma charakter kształcenia humanistycznego i religijnego.


Słowa kluczowe


podmiotowość; osoba; Bóg; edukacja religijna; analiza interakcji

Bibliografia


Archer, Margaret Scotford, Andrew Collier, Douglas V. Porpora. Transcendence. Critical Realism and God. London and New York: Routledge, 2004.

Brożek, Bartosz. “O pojęciu osoby”. In: Polonia restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości, eds. Wit Pasierbek, Anna Teresa Budzanowska, 359–378. Kraków: MNiSW, Akademia Ignatianum, 2019.

Cichosz, Wojciech. Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej. Warszawa: TYPO 2, 2010.

Dziaczkowska, Lucyna. “Podmiotowość”. In: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, eds. Krystyna Chałas, Adam Maj, 781–785. Radom: POLWEN, 2016.

John Paul II. Fides et ratio. Libreria Editrice Vaticana, 1998.

Catechism of the Catholic Church. Bloomsbury Publishing PLC, 2002.

Kochel, Jan. Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2005.

Krąpiec, Mieczysław Albert. “Człowiek – interpretacja filozoficzna”. In: Encyklopedia katolicka, vol. III, eds. Romuald Łukaszczyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz, 814–817. Lublin: TN KUL, 1979.

Krysztofik, Janusz, Anna Walulik. “Edukacja religijna i jej miejsce w ponowoczesności”. Studia Katechetyczne. Współczesne ujęcia edukacji religijnej 12 (2016): 35–50.

Marek, Zbigniew. “Duchowość, religia i wychowanie”. Pedagogika Społeczna 1 (2015): 9–22.

Marek, Zbigniew. Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Kraków: Akademia Ignatianum, 2017.

Marek, Zbigniew. Podstawy wychowania moralnego. Kraków: WSFP Ignatianum, WAM, 2005.

Marek, Zbigniew. Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji. Kraków: WAM, 2014.

Marek, Zbigniew, Anna Walulik. Pedagogika świadectwa. Perspektywa antropologiczno-kerygmatyczna. Kraków: Akademia Ignatianum, 2019.

Nowak, Marian. “Pedagogika personalistyczna”. In: Pedagogika, eds. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 232–247. Warszawa: PWN, 2005.

Papieska Rada Iustitia et Pax. Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: Jedność, 2005.

Stola, Krzysztof. “Podmiot”. In: Encyklopedia katolicka, vol. XV, ed. Edward Gigilewicz, 946–947. Lublin: TN KUL Jana Pawła II, 2011.

Waga, Leszek. “Integration of Pedagogical Knowledge in the Light of Questions about the Empirical Foundations of General Pedagogy and Understanding of the Concept of Generality”. Peadagogia Christiana 2/42 (2018): 65–83.

Walulik, Anna. Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii znaczeń wiedzy religijnej. Kraków: WSFP Ignatianum, WAM, 2011.

Wons, Krzysztof. Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach. Kraków: Salwator, 2015.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism