Chrześcijaństwo a humanizm. Szanse i wyzwania w zsekularyzowanej kulturze

Giuseppe Mari

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.001

Abstrakt


Relacja między wiarą chrześcijańską a humanizmem jest silna i oryginalna, ale można ją dostrzec tylko wówczas, gdy przesłania chrześcijańskiego nie zawęża się do humanizmu. Przesłanie to bowiem wytworzyło humanizm, a nie odwrotnie. Aby uniknąć redukcji wiary do filantropii ogólnie pojmowanej, konieczne jest nie tylko dostrzeżenie wskazanego rozróżnienia, lecz również zrozumienie jego wielorakich konsekwencji. Wiara chrześcijańska w swojej istocie jest przede wszystkim spotkaniem z Jezusem Chrystusem i to nie tylko z egzystencjalnego punktu widzenia, lecz również jako szczególny rodzaj wiedzy zapośredniczonej przez osobowy kontakt z Nim jako Słowem Boga. Z tego powodu jest ona sprzymierzeńcem, a nie rywalem ludzkiej wolności.


Słowa kluczowe


chrześcijaństwo; humanizm; ewangelizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnobiusz. Adversus Nationes Libri VII. http://www.thelatinlibrary.com/arnobius/arnobius2.shtml (dostęp: 23.09.2017).

Arystoteles. „Ekonomika”. W: Dzieła wszystkie, t. 6, 232–263. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Arystoteles. „Polityka”. W: Dzieła wszystkie, t. 6, 25–226. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Bacon, Franciszek. Novum organum. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.

Benedykt XVI. Caritas in Veritate. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Bequette, John P. Christian Humanism. Lanham: University Press of America, 2004.

Bradley, Keith. Slavery and Society at Rome. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Bransfield, John B. The Human Person according to John Paul II. Boston: Pauline, 2010.

Fisher, Nick R.E. Slavery in Classic Greece. London: Bristol Classical, 1998.

Francis. The Church of Mercy. London: Darton, Longman & Todd, 2014.

Franciszek. Homilia Ojca Świętego Franciszka, 14.03.2013. https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130314_omelia-cardinali.html (dostęp: 6.07.2017).

Franciszek. Laudato Si’. W trosce o wspólny dom. Kraków: Wydawnictwo M.

Franciszek. Lumen Fidei. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.

Gilson, Etienne. Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich. Warszawa: Pax, 1966.

Grzegorz z Nyssy. O stworzeniu człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Jaeger, Werner. Paideia: The Ideals of Greek Culture, vol. 1–3. Oxford: Oxford University Press, 1986.

Jan Paweł II. Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html (dostęp: 5.07.2017).

Jan Paweł II. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Homilia Ojca Świętego wygłoszona w Bazylice św. Piotra 12 III 2000. http://www.fjp2.com/pl/jan-pawel-ii/biblioteka-online/homilie/2266-day-for-pardon (dostęp: 5.07.2017).

Monteskiusz. O duchu praw. Warszawa: Hachette, 2009.

Pieper, Josef. The Christian Idea of Man. South Bend ID: St. Augustine’s Press, 2011.

Platon. Kratylos. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.

Platon. Państwo. Warszawa: Wydawnictwo AKME, 1990.

Popper, Karl. Logika odkrycia naukowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Ryszard od św. Wiktora. „Traktat o Trójcy Świętej”. Studia Antyczne i Mediewistyczne 5 (2007): 144–146.

Saracino, Michele. Christian Anthropology. Mahwah, NJ: Paulist Press, 2015.

Seneka. Listy moralne do Lucyliusza. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1961.

Sofokles. Antygona. Warszawa: Pruszyński i S-ka, 2004.

Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna, t. 25: Bóg–Człowiek Syn Maryi. London: „Veritas”, 1964.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism