Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 3, No 1 (2015) Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za zaległości składkowe a przesłanki egzoneracyjne Abstrakt  PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 3, No 2 (2015) Umorzenie należności oraz odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jako pomoc publiczna Abstrakt  PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 2, No 4 (2014) Rzecz o potrzebie nowelizacji art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na przykładzie działalności leczniczej Abstrakt  PDF
Damian Wąsik
 
Vol 2, No 4 (2014) Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych Abstrakt  PDF
Maria Bosak, Paweł Majka
 
Vol 2, No 3 (2014) Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne – zagadnienia terminologiczne Abstrakt  PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 5, No 1 (2017) Determinanty uznania administracyjnego ZUS przy wydawaniu zgody na opłacenie składki po terminie Abstrakt  PDF
Mateusz Niemiec
 
Vol 5, No 1 (2017) Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – wybrane problemy orzecznicze Abstrakt  PDF
Paweł Majka
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism