Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 2 (2019) Władztwo podatkowe gminy w Polsce a ochrona przeciwpożarowa – zarys problematyki na podstawie zwolnień w podatku od nieruchomości Abstrakt   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Monika Noga
 
Vol 3, No 2 (2015) Zagadnienia prawne systemu dochodów samorządu powiatowego i propozycje jego reformy Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 5, No 4 (2017) Zakres i formy prawne przedsiębiorczości komunalnej w Polsce międzywojennej i obecnie Abstrakt   PDF
Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
 
Vol 2, No 2 (2014) Zakres i struktura budżetu ogólnego UE Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 4, No 2 (2016) Zakres pojęciowy definicji papierów wartościowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przykład błędnej definicji legalnej Abstrakt   PDF
Artur Halasz
 
Vol 7, No 1 (2019) Zasada ne bis in idem w sprawach podatkowych Abstrakt   PDF (English)
Damian Czudek
 
Vol 5, No 4 (2017) Zasady finansowania systemu ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
Vol 4, No 3 (2016) Zmiany informacji w ewidencji gruntów i budynków a proces wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Abstrakt   PDF
Artur Potocki
 
Vol 4, No 3 (2016) Zmiany w systemie wyrównywania dochodów samorządu województwa Abstrakt   PDF
Alicja Młynarczyk
 
Vol 3, No 2 (2015) Zobowiązania cywilnoprawne w regulacjach prawa finansowego Seminarium na Wydziale Prawa i Administracji UMK, Toruń, 24 marca 2015 r. Abstrakt   PDF
Mirosław Bączyk, Andrzej Borodo, Małgorzata Cilak, Tomasz Justyński, Monika Wałachowska
 
Vol 6, No 1 (2018) Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
Vol 2, No 1 (2014) Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań Abstrakt   PDF
Anna Barczak, Ewa Kowalewska
 
Vol 1, No 1 (2013) „Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego”. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Toruń, 17 kwietnia 2013 r. Szczegóły   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 1, No 2 (2013) „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w aspekcie prawa karnego, prawa pracy i prawa finansowego”. Sprawozdanie z seminarium naukowego, Toruń, 29 listopada 2013 r. Szczegóły   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 2, No 2 (2014) „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej, Toruń, 16–18 czerwca 2014 r. Szczegóły   PDF
Jacek Pakuła, Krzysztof Czarnecki
 
Vol 3, No 3 (2015) „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej, Toruń, 1–3 czerwca 2015 r. Szczegóły   PDF
Krzysztof Czarnecki, Jacek Pakuła
 
Vol 3, No 1 (2015) „Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych” – sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Toruń, 20 lutego 2015 r. Szczegóły   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 2, No 3 (2014) „Ułatwienia” w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Toruń, 22 września 2014 r. Szczegóły   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 7, No 2 (2019) „Wolne środki” w ustawie o finansach publicznych z perspektywy kompetencji Ministra Finansów Abstrakt   PDF
Beata Kucia-Guściora
 
176 - 194 z 194 elementów << < 3 4 5 6 7 8 


Partnerzy platformy czasopism