Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 3, No 1 (2015) Ustawa budżetowa na 2015 rok oraz propozycje zmian układu ustawy budżetowej w Polsce Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 4, No 2 (2016) Ustawa budżetowa na 2016 rok – problematyka prawna Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 8, No 1 (2020) Ustrojowe i finansowe podstawy prawne ochrony zdrowia w Polsce – wybrane zagadnienia Abstrakt   PDF
Elżbieta Feret
 
Vol 7, No 1 (2019) Uwarunkowania prawne funkcjonowania podatków i systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej – zarys zagadnienia Abstrakt   PDF
Jolanta Ciak, Agnieszka Gruszczyńska
 
Vol 7, No 3 (2019) Uznanie okoliczności faktycznych za udowodnione w świetle czynnego udziału podatnika w procedurze podatkowej Abstrakt   PDF
Ireneusz Nowak
 
Vol 2, No 3 (2014) Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne – zagadnienia terminologiczne Abstrakt   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 6, No 2 (2018) Vacatio legis ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych w kontekście zasady należytej legislacji Abstrakt   PDF
Mateusz Niemiec
 
Vol 5, No 1 (2017) W poszukiwaniu nowych mierników zadłużenia samorządowego. Analiza przypadku na przykładzie okresu spłaty gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002–2015 Abstrakt   PDF
Daniel Jurewicz
 
Vol 6, No 3 (2018) Wpływ zaległości budżetowych na bezpieczeństwo finansowe budżetu państwa Abstrakt   PDF
Władysław Grześkiewicz
 
Vol 1, No 2 (2013) Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych Abstrakt   PDF
Jan Adamiak, Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc
 
Vol 1, No 1 (2013) Wybrane zagadnienia związane z restrukturyzacją zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie samorządów województwa kujawsko-pomorskiego Abstrakt   PDF
Daniel Jurewicz
 
Vol 3, No 2 (2015) Wyłączenie samorządowych organów podatkowych oraz ich pracowników – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda Abstrakt   PDF
Paweł Majka
 
Vol 2, No 3 (2014) Wyłączenie stosowania ulg w spłacie w odniesieniu do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek Abstrakt   PDF
Dorota Dzienisiuk
 
Vol 3, No 2 (2015) Zagadnienia prawne systemu dochodów samorządu powiatowego i propozycje jego reformy Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 5, No 4 (2017) Zakres i formy prawne przedsiębiorczości komunalnej w Polsce międzywojennej i obecnie Abstrakt   PDF
Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
 
Vol 2, No 2 (2014) Zakres i struktura budżetu ogólnego UE Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 4, No 2 (2016) Zakres pojęciowy definicji papierów wartościowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przykład błędnej definicji legalnej Abstrakt   PDF
Artur Halasz
 
Vol 8, No 2 (2020) Zamówienia publiczne na innowacje Abstrakt   PDF
Anna Wójtowicz-Dawid
 
Vol 5, No 4 (2017) Zasady finansowania systemu ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
Vol 8, No 1 (2020) Zdolność ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby wchodzące w skład zarządu spółki prawa handlowego Abstrakt   PDF
Kamil Krauschar
 
Vol 4, No 3 (2016) Zmiany informacji w ewidencji gruntów i budynków a proces wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Abstrakt   PDF
Artur Potocki
 
Vol 4, No 3 (2016) Zmiany w systemie wyrównywania dochodów samorządu województwa Abstrakt   PDF
Alicja Młynarczyk
 
Vol 3, No 2 (2015) Zobowiązania cywilnoprawne w regulacjach prawa finansowego Seminarium na Wydziale Prawa i Administracji UMK, Toruń, 24 marca 2015 r. Abstrakt   PDF
Mirosław Bączyk, Andrzej Borodo, Małgorzata Cilak, Tomasz Justyński, Monika Wałachowska
 
Vol 8, No 1 (2020) Zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług – analiza na tle przepisów ogólnego prawa podatkowego Abstrakt   PDF
Wiktor Podsiadło
 
Vol 6, No 1 (2018) Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
176 - 200 z 208 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism