Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 3, No 1 (2015) Ustawa budżetowa na 2015 rok oraz propozycje zmian układu ustawy budżetowej w Polsce Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 4, No 2 (2016) Ustawa budżetowa na 2016 rok – problematyka prawna Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 7, No 1 (2019) Uwarunkowania prawne funkcjonowania podatków i systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej – zarys zagadnienia Abstrakt   PDF
Jolanta Ciak, Agnieszka Gruszczyńska
 
Vol 2, No 3 (2014) Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne – zagadnienia terminologiczne Abstrakt   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 6, No 2 (2018) Vacatio legis ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych w kontekście zasady należytej legislacji Abstrakt   PDF
Mateusz Niemiec
 
Vol 5, No 1 (2017) W poszukiwaniu nowych mierników zadłużenia samorządowego. Analiza przypadku na przykładzie okresu spłaty gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002–2015 Abstrakt   PDF
Daniel Jurewicz
 
Vol 6, No 3 (2018) Wpływ zaległości budżetowych na bezpieczeństwo finansowe budżetu państwa Abstrakt   PDF
Władysław Grześkiewicz
 
Vol 6, No 4 (2018) Wybrane aspekty proceduralne zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Abstrakt   PDF (English)
Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński
 
Vol 1, No 2 (2013) Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych Abstrakt   PDF
Jan Adamiak, Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc
 
Vol 1, No 1 (2013) Wybrane zagadnienia związane z restrukturyzacją zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie samorządów województwa kujawsko-pomorskiego Abstrakt   PDF
Daniel Jurewicz
 
Vol 6, No 1 (2018) Wykorzystanie środków publicznych na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w świetle raportów Najwyżej Izby Kontroli Abstrakt   PDF (English)
Maciej Serowaniec
 
Vol 7, No 2 (2019) Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych. Przegląd najnowszych problemów Abstrakt   PDF (English)
Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 
Vol 3, No 2 (2015) Wyłączenie samorządowych organów podatkowych oraz ich pracowników – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda Abstrakt   PDF
Paweł Majka
 
Vol 2, No 3 (2014) Wyłączenie stosowania ulg w spłacie w odniesieniu do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek Abstrakt   PDF
Dorota Dzienisiuk
 
Vol 7, No 2 (2019) Władztwo podatkowe gminy w Polsce a ochrona przeciwpożarowa – zarys problematyki na podstawie zwolnień w podatku od nieruchomości Abstrakt   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Monika Noga
 
Vol 3, No 2 (2015) Zagadnienia prawne systemu dochodów samorządu powiatowego i propozycje jego reformy Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 5, No 4 (2017) Zakres i formy prawne przedsiębiorczości komunalnej w Polsce międzywojennej i obecnie Abstrakt   PDF
Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
 
Vol 2, No 2 (2014) Zakres i struktura budżetu ogólnego UE Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 4, No 2 (2016) Zakres pojęciowy definicji papierów wartościowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przykład błędnej definicji legalnej Abstrakt   PDF
Artur Halasz
 
Vol 7, No 1 (2019) Zasada ne bis in idem w sprawach podatkowych Abstrakt   PDF (English)
Damian Czudek
 
Vol 5, No 4 (2017) Zasady finansowania systemu ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
Vol 4, No 3 (2016) Zmiany informacji w ewidencji gruntów i budynków a proces wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Abstrakt   PDF
Artur Potocki
 
Vol 4, No 3 (2016) Zmiany w systemie wyrównywania dochodów samorządu województwa Abstrakt   PDF
Alicja Młynarczyk
 
Vol 3, No 2 (2015) Zobowiązania cywilnoprawne w regulacjach prawa finansowego Seminarium na Wydziale Prawa i Administracji UMK, Toruń, 24 marca 2015 r. Abstrakt   PDF
Mirosław Bączyk, Andrzej Borodo, Małgorzata Cilak, Tomasz Justyński, Monika Wałachowska
 
Vol 6, No 1 (2018) Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
151 - 175 z 183 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism