Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 2, No 1 (2014) Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013–2014) Abstrakt   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 2, No 1 (2014) Udział organizacji pożytku publicznego w podatku dochodowym od osób fizycznych – zagadnienia prawno-finansowe Abstrakt   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 2, No 4 (2014) Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska Abstrakt   PDF
Mateusz Langer
 
Vol 2, No 3 (2014) Ulgi w zapłacie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
Vol 2, No 4 (2014) Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych Abstrakt   PDF
Maria Bosak, Paweł Majka
 
Vol 3, No 2 (2015) Umorzenie należności oraz odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jako pomoc publiczna Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 4, No 4 (2016) Umowa spółki cichej – podatkowoprawne skutki jej zawarcia i wykonywania Abstrakt   PDF
Monika Zieniewicz
 
Vol 2, No 2 (2014) Umowy cywilnoprawne a składki na ubezpieczenia społeczne – zarys problemu Abstrakt   PDF
Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 5, No 2 (2017) Unijne instrumenty stymulujące rozwój lokalny w obecnej Perspektywie Finansowej Abstrakt   PDF
Alicja Młynarczyk
 
Vol 2, No 1 (2014) Ustawa budżetowa na 2014 rok – wybrane aspekty prawne Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 3, No 1 (2015) Ustawa budżetowa na 2015 rok oraz propozycje zmian układu ustawy budżetowej w Polsce Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 4, No 2 (2016) Ustawa budżetowa na 2016 rok – problematyka prawna Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 7, No 1 (2019) Uwarunkowania prawne funkcjonowania podatków i systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej – zarys zagadnienia Abstrakt   PDF
Jolanta Ciak, Agnieszka Gruszczyńska
 
Vol 7, No 3 (2019) Uznanie okoliczności faktycznych za udowodnione w świetle czynnego udziału podatnika w procedurze podatkowej Abstrakt   PDF
Ireneusz Nowak
 
Vol 2, No 3 (2014) Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne – zagadnienia terminologiczne Abstrakt   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 6, No 2 (2018) Vacatio legis ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych w kontekście zasady należytej legislacji Abstrakt   PDF
Mateusz Niemiec
 
Vol 5, No 1 (2017) W poszukiwaniu nowych mierników zadłużenia samorządowego. Analiza przypadku na przykładzie okresu spłaty gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002–2015 Abstrakt   PDF
Daniel Jurewicz
 
Vol 6, No 3 (2018) Wpływ zaległości budżetowych na bezpieczeństwo finansowe budżetu państwa Abstrakt   PDF
Władysław Grześkiewicz
 
Vol 6, No 4 (2018) Wybrane aspekty proceduralne zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Abstrakt   PDF (English)
Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński
 
Vol 1, No 2 (2013) Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych Abstrakt   PDF
Jan Adamiak, Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc
 
Vol 1, No 1 (2013) Wybrane zagadnienia związane z restrukturyzacją zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie samorządów województwa kujawsko-pomorskiego Abstrakt   PDF
Daniel Jurewicz
 
Vol 6, No 1 (2018) Wykorzystanie środków publicznych na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w świetle raportów Najwyżej Izby Kontroli Abstrakt   PDF (English)
Maciej Serowaniec
 
Vol 7, No 2 (2019) Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych. Przegląd najnowszych problemów Abstrakt   PDF (English)
Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 
Vol 3, No 2 (2015) Wyłączenie samorządowych organów podatkowych oraz ich pracowników – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda Abstrakt   PDF
Paweł Majka
 
Vol 2, No 3 (2014) Wyłączenie stosowania ulg w spłacie w odniesieniu do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek Abstrakt   PDF
Dorota Dzienisiuk
 
151 - 175 z 194 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism