Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 6, No 3 (2018) System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) – nowe narzędzie zwalczania wyłudzeń skarbowych Abstrakt   PDF
Mariusz Macudziński
 
Vol 1, No 1 (2013) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 3, No 4 (2015) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 3, No 4 (2015) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 3, No 4 (2015) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 8, No 2 (2020) Tax and financial law and their penetration into private law Abstrakt   PDF (English)
Mária Bujňáková
 
Vol 6, No 2 (2018) Taxation of Historical and Artistic Real Estate Abstrakt   PDF (English)
Maria Pia Nastri
 
Vol 5, No 3 (2017) The model of the protection of rights concerning financial institutions and their clients in the field of the EU financial supervision Abstrakt   PDF (English)
Patrycja Zawadzka
 
Vol 6, No 4 (2018) The reasons for establishing the interest rate on overpayment resulting from the decision confirming overpayment – comments de lege lata and de lege ferenda Abstrakt   PDF (English)
Paweł Majka
 
Vol 7, No 1 (2019) The right of municipalities to differentiate market charge rates as an implementation of the local tax policy in Poland Abstrakt   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski
 
Vol 7, No 3 (2019) The State-Owned Company as a withholding agent of a flat-rate personal income tax – interpretation problems Abstrakt   PDF (English)
Renata Zyskowska
 
Vol 7, No 2 (2019) The taxation powers of municipalities in Poland and fire protection – an outline of the issues based on property tax exemptions Abstrakt   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Monika Noga
 
Vol 6, No 1 (2018) The use of public funds for environmental preservation and environmental education activities in the light of the Polish Supreme Audit Office reports Abstrakt   PDF (English)
Maciej Serowaniec
 
Vol 6, No 1 (2018) Tomasz Nieborak (red. nauk.), „Magistri nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016, ISBN: 978-83-232-3001-4, ss. 312. Abstrakt   PDF
Zbigniew Naworski
 
Vol 2, No 1 (2014) Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013–2014) Abstrakt   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 2, No 1 (2014) Udział organizacji pożytku publicznego w podatku dochodowym od osób fizycznych – zagadnienia prawno-finansowe Abstrakt   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 8, No 1 (2020) Udział ustawodawcy w kształtowaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gmin województwa zachodniopomorskiego Abstrakt   PDF
Dawid Czesyk
 
Vol 2, No 4 (2014) Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska Abstrakt   PDF
Mateusz Langer
 
Vol 2, No 3 (2014) Ulgi w zapłacie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
Vol 2, No 4 (2014) Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych Abstrakt   PDF
Maria Bosak, Paweł Majka
 
Vol 3, No 2 (2015) Umorzenie należności oraz odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jako pomoc publiczna Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 4, No 4 (2016) Umowa spółki cichej – podatkowoprawne skutki jej zawarcia i wykonywania Abstrakt   PDF
Monika Zieniewicz
 
Vol 2, No 2 (2014) Umowy cywilnoprawne a składki na ubezpieczenia społeczne – zarys problemu Abstrakt   PDF
Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 5, No 2 (2017) Unijne instrumenty stymulujące rozwój lokalny w obecnej Perspektywie Finansowej Abstrakt   PDF
Alicja Młynarczyk
 
Vol 2, No 1 (2014) Ustawa budżetowa na 2014 rok – wybrane aspekty prawne Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
151 - 175 z 208 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism