Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 2, No 1 (2014) Rozwiązania prawne dotyczące dyscypliny budżetowej i finansowej we Francji w świetle francuskiego kodeksu jurysdykcji finansowej Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 2, No 4 (2014) Rzecz o potrzebie nowelizacji art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na przykładzie działalności leczniczej Abstrakt   PDF
Damian Wąsik
 
Vol 5, No 1 (2017) Składka w polskim i niemieckim systemie ubezpieczenia zdrowotnego Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
Vol 3, No 1 (2015) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi Abstrakt   PDF
Katarzyna Roszewska
 
Vol 5, No 1 (2017) Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w Polsce i wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w innym państwie członkowskim UE Abstrakt   PDF
Dorota Dzienisiuk
 
Vol 3, No 2 (2015) Specyfika i zakres prawa finansowego Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Marcin Tyniewicki
 
Vol 4, No 4 (2016) Sposób określenia inkasenta przy poborze opłaty targowej w miastach na prawach powiatu – praktyka i problemy prawne Abstrakt   PDF
Marek Słupczewski, Olga Kosmala, Martyna Wilmanowicz
 
Vol 5, No 3 (2017) Spółka cywilna czy jej wspólnicy są podatnikami podatku od nieruchomości? Abstrakt   PDF
Mariusz Macudziński
 
Vol 1, No 1 (2013) Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na tzw. stan finansów ubezpieczeń społecznych Abstrakt   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 6, No 3 (2018) System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) – nowe narzędzie zwalczania wyłudzeń skarbowych Abstrakt   PDF
Mariusz Macudziński
 
Vol 1, No 1 (2013) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 3, No 4 (2015) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 3, No 4 (2015) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 3, No 4 (2015) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 6, No 1 (2018) Tomasz Nieborak (red. nauk.), „Magistri nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016, ISBN: 978-83-232-3001-4, ss. 312. Abstrakt   PDF
Zbigniew Naworski
 
Vol 2, No 1 (2014) Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013–2014) Abstrakt   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 2, No 1 (2014) Udział organizacji pożytku publicznego w podatku dochodowym od osób fizycznych – zagadnienia prawno-finansowe Abstrakt   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 2, No 4 (2014) Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska Abstrakt   PDF
Mateusz Langer
 
Vol 2, No 3 (2014) Ulgi w zapłacie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
Vol 2, No 4 (2014) Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych Abstrakt   PDF
Maria Bosak, Paweł Majka
 
Vol 3, No 2 (2015) Umorzenie należności oraz odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jako pomoc publiczna Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 4, No 4 (2016) Umowa spółki cichej – podatkowoprawne skutki jej zawarcia i wykonywania Abstrakt   PDF
Monika Zieniewicz
 
Vol 2, No 2 (2014) Umowy cywilnoprawne a składki na ubezpieczenia społeczne – zarys problemu Abstrakt   PDF
Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 5, No 2 (2017) Unijne instrumenty stymulujące rozwój lokalny w obecnej Perspektywie Finansowej Abstrakt   PDF
Alicja Młynarczyk
 
Vol 2, No 1 (2014) Ustawa budżetowa na 2014 rok – wybrane aspekty prawne Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
126 - 150 z 183 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism