Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4, No 2 (2016) Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych Abstrakt   PDF
Ewa Lotko, Urszula Kinga Zawadzka-Pąk
 
Vol 4, No 1 (2016) Procedury prawne w zakresie wydatków budżetu państwa (procedury wydatkowe) Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 3, No 3 (2015) Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz jego ocena Abstrakt   PDF
Alicja Młynarczyk
 
Vol 2, No 3 (2014) Przejmowanie dochodów podatkowych przez gminy – niektóre problemy prawne Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 2, No 2 (2014) Przesłanki pozytywne umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne Abstrakt   PDF
Zbigniew Ofiarski
 
Vol 4, No 1 (2016) R. Dowgier, „Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego” Temida 2, Białystok 2015, ISBN 978-83-62813-75-9, ss. 386 Szczegóły   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 2, No 1 (2014) Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
Vol 7, No 2 (2019) Reforms of the health care financing system in Poland introduced between 2016 and 2018 Abstrakt   PDF (English)
Paweł Lenio
 
Vol 2, No 3 (2014) Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Abstrakt   PDF
Marzena Szabłowska-Juckiewicz
 
Vol 1, No 1 (2013) Reguły wydatkowe dotyczące budżetu państwa (na gruncie ustawy o finansach publicznych z 2009 r.) Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 7, No 2 (2019) Rektyfikacja decyzji podatkowych i jej tryby Abstrakt   PDF
Ireneusz Nowak
 
Vol 4, No 3 (2016) Rezygnacja ze zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu mieszkalnego przez dewelopera Abstrakt   PDF
Joanna Koziollek
 
Vol 1, No 1 (2013) Rola gminy w systemie organizacji i finansowania publicznego transportu zbiorowego Abstrakt   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 2, No 1 (2014) Rozwiązania prawne dotyczące dyscypliny budżetowej i finansowej we Francji w świetle francuskiego kodeksu jurysdykcji finansowej Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 2, No 4 (2014) Rzecz o potrzebie nowelizacji art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na przykładzie działalności leczniczej Abstrakt   PDF
Damian Wąsik
 
Vol 6, No 4 (2018) Selected procedural aspects of the repayment of funds allocated for the implementation of programmes financed with European funds Abstrakt   PDF (English)
Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński
 
Vol 5, No 1 (2017) Składka w polskim i niemieckim systemie ubezpieczenia zdrowotnego Abstrakt   PDF
Paweł Lenio
 
Vol 3, No 1 (2015) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi Abstrakt   PDF
Katarzyna Roszewska
 
Vol 5, No 1 (2017) Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w Polsce i wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w innym państwie członkowskim UE Abstrakt   PDF
Dorota Dzienisiuk
 
Vol 3, No 2 (2015) Specyfika i zakres prawa finansowego Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Marcin Tyniewicki
 
Vol 4, No 4 (2016) Sposób określenia inkasenta przy poborze opłaty targowej w miastach na prawach powiatu – praktyka i problemy prawne Abstrakt   PDF
Marek Słupczewski, Olga Kosmala, Martyna Wilmanowicz
 
Vol 5, No 3 (2017) Spółka cywilna czy jej wspólnicy są podatnikami podatku od nieruchomości? Abstrakt   PDF
Mariusz Macudziński
 
Vol 7, No 4 (2019) Statutory and operative definitions of legal terms in the tax law Abstrakt   PDF (English)
Artur Halasz
 
Vol 1, No 1 (2013) Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na tzw. stan finansów ubezpieczeń społecznych Abstrakt   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 8, No 1 (2020) Supporting investment projects in the Act on Sureties and Guarantees (ASG) granted by the State Treasury (ST) and certain legal entities – analysis of selected issues Abstrakt   PDF (English)
Wojciech Bożek
 
126 - 150 z 208 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism