Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 2 (2019) OECD Transfer Pricing Guidelines in the Polish legal system. An overview of recent problems Abstrakt   PDF (English)
Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 
Vol 2, No 4 (2014) Ogólnopolska konferencja naukowa „Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych” Toruń, 20 lutego 2015 r. Szczegóły   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 2, No 2 (2014) Ogólnopolska konferencja naukowa „Ułatwienia” w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, Toruń, 22 września 2014 r. Szczegóły   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 2, No 2 (2014) Okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za nieterminową lub w kwocie niższej od wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne Abstrakt   PDF
Wojciech Bożek
 
Vol 4, No 3 (2016) Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych rozporządzania rzeczą przechowywaną w depozycie nieprawidłowym Abstrakt   PDF
Artur Halasz
 
Vol 4, No 4 (2016) Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego Abstrakt   PDF
Robert Kwaśniewski, Iwona Majewska
 
Vol 5, No 2 (2017) Opłata od posiadania psów w miastach na prawach powiatu. Analiza badań empirycznych Abstrakt   PDF
Weronika Baran, Julita Tyczka
 
Vol 4, No 1 (2016) Opłata uzdrowiskowa a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym – uwagi na tle interpretacji ogólnej ministra finansów Abstrakt   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 4, No 3 (2016) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – aspekty finansowo-prawne Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 1, No 2 (2013) Pakt fiskalny i problem jego ratyfikacji – wybrane aspekty Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 6, No 2 (2018) Podatki lokalne jako źródło dochodów samorządu gminnego. Analiza podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w gminie Lidzbark w latach 2010–2015 Abstrakt   PDF
Daria Zaborek, Krzysztof Czarnecki
 
Vol 1, No 2 (2013) Podstawy prawne skarbowości samorządowej w II RP Abstrakt   PDF
Anna Tarnowska
 
Vol 6, No 2 (2018) Podział zamówień publicznych na części Abstrakt   PDF
Katarzyna Jurewicz-Bakun, Magdalena Taraszkiewicz
 
Vol 6, No 4 (2018) Polish Space Agency – an outline of the legal and financial issues Abstrakt   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Martyna Wilmanowicz
 
Vol 7, No 4 (2019) Polish tax system overview Abstrakt   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski, Martyna Wilmanowicz
 
Vol 3, No 4 (2015) Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa – problematyka finansowo-prawna Abstrakt   PDF
Wojciech Bożek
 
Vol 2, No 1 (2014) Postępowanie naprawcze jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy interpretacyjne Abstrakt   PDF
Joanna Małgorzata Salachna
 
Vol 2, No 2 (2014) Praktyczne problemy opiniowania przez regionalne izby obrachunkowe możliwości spłaty zobowiązań w jednostkach samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Marcin Tyniewicki
 
Vol 2, No 1 (2014) Prawna ocena wyłączenia obowiązywania I progu ostrożnościowego w ustawie o finansach publicznych Abstrakt   PDF
Marcin Tyniewicki
 
Vol 5, No 4 (2017) Prawne aspekty stosowania egzekucji administracyjnej z praw własności intelektualnej Abstrakt   PDF
Władysław Grześkiewicz
 
Vol 2, No 3 (2014) Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Mateusz Langer
 
Vol 4, No 2 (2016) Problematyka budżetowa w ustawie o związkach metropolitalnych Abstrakt   PDF
Małgorzata Ofiarska
 
Vol 8, No 2 (2020) Problematyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w kontekście realizacji zadań publicznych Abstrakt   PDF
Joanna Łubina
 
Vol 4, No 4 (2016) Problematyka podstawy prawnej postępowania w sprawie zwrotu dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Anna Miernik
 
Vol 6, No 3 (2018) Problematyka wyliczania wysokości emerytury żołnierzy pełniących służbę w czasie wojny lub w strefie działań wojennych – przyczynek do dyskusji Abstrakt   PDF
Damian Walczak, Michał Ziemiak
 
101 - 125 z 208 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism