Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 6, No 4 (2018) Opłaty konsularne jako źródło dochodów budżetu państwa w Rzeczypospolitej Polskiej Abstrakt   PDF (English)
Zbigniew Ofiarski
 
Vol 1, No 2 (2013) Pakt fiskalny i problem jego ratyfikacji – wybrane aspekty Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 6, No 2 (2018) Podatki lokalne jako źródło dochodów samorządu gminnego. Analiza podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w gminie Lidzbark w latach 2010–2015 Abstrakt   PDF
Daria Zaborek, Krzysztof Czarnecki
 
Vol 7, No 1 (2019) Podejście ustawodawcze Czech do kwestii solidarnej odpowiedzialności za płatność podatku VAT Abstrakt   PDF (English)
Tomáš Sejkora
 
Vol 1, No 2 (2013) Podstawy prawne skarbowości samorządowej w II RP Abstrakt   PDF
Anna Tarnowska
 
Vol 6, No 2 (2018) Podział zamówień publicznych na części Abstrakt   PDF
Katarzyna Jurewicz-Bakun, Magdalena Taraszkiewicz
 
Vol 7, No 4 (2019) Polish tax system overview Abstrakt   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski, Martyna Wilmanowicz
 
Vol 6, No 4 (2018) Polska Agencja Kosmiczna – problematyka prawnofinansowa Abstrakt   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Martyna Wilmanowicz
 
Vol 3, No 4 (2015) Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa – problematyka finansowo-prawna Abstrakt   PDF
Wojciech Bożek
 
Vol 2, No 1 (2014) Postępowanie naprawcze jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy interpretacyjne Abstrakt   PDF
Joanna Małgorzata Salachna
 
Vol 2, No 2 (2014) Praktyczne problemy opiniowania przez regionalne izby obrachunkowe możliwości spłaty zobowiązań w jednostkach samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Marcin Tyniewicki
 
Vol 2, No 1 (2014) Prawna ocena wyłączenia obowiązywania I progu ostrożnościowego w ustawie o finansach publicznych Abstrakt   PDF
Marcin Tyniewicki
 
Vol 5, No 4 (2017) Prawne aspekty stosowania egzekucji administracyjnej z praw własności intelektualnej Abstrakt   PDF
Władysław Grześkiewicz
 
Vol 7, No 1 (2019) Prawo gminy do różnicowania stawek opłaty targowej jako realizacja lokalnej polityki podatkowej w Polsce Abstrakt   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski
 
Vol 2, No 3 (2014) Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Mateusz Langer
 
Vol 4, No 2 (2016) Problematyka budżetowa w ustawie o związkach metropolitalnych Abstrakt   PDF
Małgorzata Ofiarska
 
Vol 4, No 4 (2016) Problematyka podstawy prawnej postępowania w sprawie zwrotu dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Anna Miernik
 
Vol 6, No 3 (2018) Problematyka wyliczania wysokości emerytury żołnierzy pełniących służbę w czasie wojny lub w strefie działań wojennych – przyczynek do dyskusji Abstrakt   PDF
Damian Walczak, Michał Ziemiak
 
Vol 4, No 2 (2016) Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych Abstrakt   PDF
Ewa Lotko, Urszula Kinga Zawadzka-Pąk
 
Vol 4, No 1 (2016) Procedury prawne w zakresie wydatków budżetu państwa (procedury wydatkowe) Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 6, No 1 (2018) Procedury wewnętrzne, konie trojańskie a prawo do odliczenia VAT. Uwagi dotyczące wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2017 r. (I FSK 1798/15) Abstrakt   PDF (English)
Krzysztof Lasiński-Sulecki
 
Vol 3, No 3 (2015) Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz jego ocena Abstrakt   PDF
Alicja Młynarczyk
 
Vol 2, No 3 (2014) Przejmowanie dochodów podatkowych przez gminy – niektóre problemy prawne Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 6, No 4 (2018) Przesłanki oprocentowania nadpłaty wynikającej z decyzji stwierdzającej nadpłatę – uwagi de lege lata i de lege ferenda Abstrakt   PDF (English)
Paweł Majka
 
Vol 2, No 2 (2014) Przesłanki pozytywne umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne Abstrakt   PDF
Zbigniew Ofiarski
 
101 - 125 z 194 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism