Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 3, No 1 (2015) Oczekiwany model katastru nieruchomości w Polsce Abstrakt   PDF
Jolanta Ciak, Beata Wąsewicz
 
Vol 6, No 4 (2018) Od Redakcji Szczegóły   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 3, No 1 (2015) Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za zaległości składkowe a przesłanki egzoneracyjne Abstrakt   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 1, No 2 (2013) Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem Abstrakt   PDF
Wojciech Bożek, Przemysław Zdyb
 
Vol 3, No 4 (2015) Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność za wykroczenia w związku z niedopełnieniem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne Abstrakt   PDF
Damian Wąsik, Natalia Wąsik, Tomasz Kuczur
 
Vol 4, No 1 (2016) Odpowiedzialność karna skarbowa komornika sądowego jako płatnika podatku od towarów i usług Abstrakt   PDF
Fabian Nalikowski
 
Vol 5, No 1 (2017) Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – wybrane problemy orzecznicze Abstrakt   PDF
Paweł Majka
 
Vol 4, No 2 (2016) Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami publicznymi w samorządach (zagadnienia prawne) Abstrakt   PDF
Daniel Jurewicz
 
Vol 3, No 2 (2015) Odstąpienie od wymierzenia kary oraz efektywność kar w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Abstrakt   PDF
Wojciech Bożek
 
Vol 2, No 4 (2014) Ogólnopolska konferencja naukowa „Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych” Toruń, 20 lutego 2015 r. Szczegóły   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 2, No 2 (2014) Ogólnopolska konferencja naukowa „Ułatwienia” w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, Toruń, 22 września 2014 r. Szczegóły   PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Vol 2, No 2 (2014) Okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za nieterminową lub w kwocie niższej od wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne Abstrakt   PDF
Wojciech Bożek
 
Vol 6, No 2 (2018) Opodatkowanie nieruchomości o znaczeniu historycznym i artystycznym Abstrakt   PDF (English)
Maria Pia Nastri
 
Vol 4, No 3 (2016) Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych rozporządzania rzeczą przechowywaną w depozycie nieprawidłowym Abstrakt   PDF
Artur Halasz
 
Vol 4, No 4 (2016) Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego Abstrakt   PDF
Robert Kwaśniewski, Iwona Majewska
 
Vol 5, No 2 (2017) Opłata od posiadania psów w miastach na prawach powiatu. Analiza badań empirycznych Abstrakt   PDF
Weronika Baran, Julita Tyczka
 
Vol 4, No 1 (2016) Opłata uzdrowiskowa a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym – uwagi na tle interpretacji ogólnej ministra finansów Abstrakt   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 4, No 3 (2016) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – aspekty finansowo-prawne Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 6, No 4 (2018) Opłaty konsularne jako źródło dochodów budżetu państwa w Rzeczypospolitej Polskiej Abstrakt   PDF (English)
Zbigniew Ofiarski
 
Vol 1, No 2 (2013) Pakt fiskalny i problem jego ratyfikacji – wybrane aspekty Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 6, No 2 (2018) Podatki lokalne jako źródło dochodów samorządu gminnego. Analiza podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w gminie Lidzbark w latach 2010–2015 Abstrakt   PDF
Daria Zaborek, Krzysztof Czarnecki
 
Vol 7, No 1 (2019) Podejście ustawodawcze Czech do kwestii solidarnej odpowiedzialności za płatność podatku VAT Abstrakt   PDF (English)
Tomáš Sejkora
 
Vol 1, No 2 (2013) Podstawy prawne skarbowości samorządowej w II RP Abstrakt   PDF
Anna Tarnowska
 
Vol 6, No 2 (2018) Podział zamówień publicznych na części Abstrakt   PDF
Katarzyna Jurewicz-Bakun, Magdalena Taraszkiewicz
 
Vol 6, No 4 (2018) Polska Agencja Kosmiczna – problematyka prawnofinansowa Abstrakt   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Martyna Wilmanowicz
 
76 - 100 z 183 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism