Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 1 (2019) Interpretacje podatkowe w Polsce – ogólne czy indywidualne? Abstrakt   PDF (English)
Wojciech Morawski, Damian Czudek
 
Vol 7, No 4 (2019) Interpretative doubts in the context of rgulations regarding the tax on the income of controlled foreign entities Abstrakt   PDF (English)
Dominika Wróblewska
 
Vol 3, No 1 (2015) IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” Toruń, 1–3 czerwca 2015 r. Szczegóły   PDF
Jacek Pakuła
 
Vol 5, No 3 (2017) Jacek Kulicki (red.), „Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania prawa podatkowego”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7666-491-0, ss. 294 Abstrakt   PDF
Martyna Wilmanowicz, Marek Słupczewski
 
Vol 5, No 3 (2017) Kary pieniężne za nielegalne umieszczanie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych Abstrakt   PDF
Małgorzata Ofiarska
 
Vol 2, No 4 (2014) Kataster jako warunek reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce Abstrakt   PDF
Jolanta Ciak, Beata Wąsewicz
 
Vol 3, No 1 (2015) Kazimierz W. Frieske, Edward Przychodaj (red.), „Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych & Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64581-04-5, ss. 357 Szczegóły   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 6, No 2 (2018) Kierunki rozwiązań prawnych dotyczących zmian konstrukcji indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Alicja Młynarczyk
 
Vol 6, No 1 (2018) Kilka refleksji na temat obecnego prawa podatkowego Abstrakt   PDF (English)
Mária Bujňáková
 
Vol 6, No 4 (2018) Kilka uwag w przedmiocie tworzenia w Polsce lokalnego prawa podatkowego Abstrakt   PDF (English)
Rafał Dowgier
 
Vol 2, No 1 (2014) Komunikat - Konferencja szkoleniowa „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” Szczegóły   PDF
Jacek Pakuła
 
Vol 5, No 4 (2017) Komunikowanie się a podejmowanie decyzji finansowych przez władzę publiczną Abstrakt   PDF (English)
Joanna M. Salachna, Marcin Tyniewicki
 
Vol 6, No 3 (2018) Koncepcja umowy administracyjnej na przykładzie umowy o dotację w świetle polskich i zagranicznych regulacji Abstrakt   PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 2, No 3 (2014) Koordynacja zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Alicja Młynarczyk
 
Vol 5, No 3 (2017) Krzysztof Ślebzak, „Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7956-2, ss. 226 Abstrakt   PDF
Maciej Serowaniec
 
Vol 7, No 3 (2019) Liability of local government units acting as contracting authorities in the light of the Public Finance Discipline Violation Liability Act Abstrakt   PDF (English)
Magdalena Taraszkiewicz
 
Vol 2, No 4 (2014) Lustracje z lat 1927 i 1928 jako środek nadzoru nad gospodarką komunalną międzywojennego Torunia Abstrakt   PDF
Anna Tarnowska
 
Vol 5, No 3 (2017) Maciej Jakub Zieliński, „Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-8577-8, ss. 261 Abstrakt   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 3, No 2 (2015) Marian Żukowski (red.), „Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem” Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Warszawa–Lublin 2014, ISBN 978-83-919310-9-7, ss. 252 Szczegóły   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 2, No 2 (2014) Martyna Łaszewska-Hellriegel, „Państwo a dzieci – czyli jak prowadzić politykę rodzinną (studium prawno- -porównawcze polskiego i niemieckiego systemu zabezpieczeń społecznych)”, TNOiK, Toruń 2012, ISBN 978–83–7285–591–6 Szczegóły   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 2, No 1 (2014) Małgorzata Cilak, „Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny. Problematyka prawnofinansowa, TNOiK, Toruń 2013, ISBN 978–83–7285–694–4, ss. 368 Szczegóły   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 6, No 3 (2018) Mechanizm rozliczenia podatku od towarów i usług w relacji inwestor – główny wykonawca (nabywca usług budowlanych) oraz wykonawca w kontekście zmian prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. Abstrakt   PDF
Mateusz Niemiec
 
Vol 1, No 1 (2013) Michael Stolleis, „Origins of the Welfare State: Social Policy in Germany to 1945” Springer Verlag, Heidelberg-New York-Dordrecht-London 2013, seria wydawnicza German Social Policy, t. 2, ISBN 978-3-64222521-5, ss. 188 Szczegóły   PDF
Anna Tarnowska
 
Vol 5, No 3 (2017) Model ochrony praw instytucji finansowych i ich klientów w zakresie europejskiego nadzoru finansowego Abstrakt   PDF (English)
Patrycja Zawadzka
 
Vol 4, No 4 (2016) Modele realizacji zadań własnych gminy na gruncie ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o publicznym transporcie zbiorowym i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
51 - 75 z 194 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism