Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 1 (2019) Ewolucja planowania finansowego w Polsce w latach 1945–1990 Abstrakt   PDF
Michał Jędrzejczyk
 
Vol 5, No 2 (2017) Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – sposoby wsparcia i studium interpretacji przepisów Abstrakt   PDF
Jakub Rzeszowski
 
Vol 2, No 4 (2014) Fundusz sołecki w świetle nowych regulacji prawnych Abstrakt   PDF
Michał Wójcik
 
Vol 3, No 1 (2015) Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r., III AUz 28/14 Abstrakt   PDF
Damian Wąsik
 
Vol 3, No 3 (2015) Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2015 r., II GSK 2252/13 Szczegóły   PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 5, No 2 (2017) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14 Szczegóły   PDF
Paweł Borszowski
 
Vol 7, No 1 (2019) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. (II FSK 1525/16) Abstrakt   PDF
Artur Janicki
 
Vol 6, No 2 (2018) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r., I FSK 293/15 Abstrakt   PDF
Mateusz Niemiec
 
Vol 3, No 4 (2015) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lipca 2015 r. III AUa 264/15 Szczegóły   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 2, No 2 (2014) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r. III AUa 813/13 Szczegóły   PDF
Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 1, No 1 (2013) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r., III AUa 306/13 Szczegóły   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 1, No 2 (2013) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2013 r. III AUa 1423/12 Szczegóły   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 2, No 2 (2014) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2013 r. III AUa 510/13 Szczegóły   PDF
Damian Wąsik
 
Vol 3, No 4 (2015) Glosa do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie Liivimaa Lihaveis MTÜ przeciwko Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee, C-562/12 Szczegóły   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 6, No 1 (2018) Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, C-308/16 Abstrakt   PDF
Joanna Koziollek
 
Vol 3, No 1 (2015) Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 września 2014 r., I SA/Gd 1632/13 Abstrakt   PDF
Klaudia Stelmaszczyk, Paweł Borszowski
 
Vol 2, No 2 (2014) Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. I SA/Po 442/13 Szczegóły   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 2, No 3 (2014) Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. I SA/Po 1107/13 Szczegóły   PDF
Marcin Tyniewicki
 
Vol 3, No 2 (2015) Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r., I SA/Sz 32/14 Szczegóły   PDF
Paweł Borszowski
 
Vol 6, No 3 (2018) Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. (I SA/Rz 1090/15) Abstrakt   PDF
Paweł Majka, Krzysztof Heliniak
 
Vol 7, No 3 (2019) Guarantees of independence of the Supreme Audit Institutions of the EU Member States – a comparative legal analysis Abstrakt   PDF (English)
Maciej Serowaniec
 
Vol 4, No 3 (2016) Główny Urząd Statystyczny jako źródło informacji istotnych w określeniu stanu finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarka finansowa Głównego Urzędu Statystycznego Abstrakt   PDF
Wojciech Bożek
 
Vol 5, No 3 (2017) Instytucja absolutorium w samorządzie powiatowym – podstawowe problemy interpretacyjne w świetle praktyki i orzecznictwa Abstrakt   PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 3, No 4 (2015) Instytucje finansowo-prawne w ustawie Prawo wodne Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 3, No 4 (2015) Instytuty badawcze jako forma działalności naukowej i gospodarczej państwa – problematyka pozycji i formy prawnej Abstrakt   PDF
Małgorzata Cilak
 
26 - 50 z 194 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism