Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 2, No 2 (2014) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania samorządu terytorialnego a konstytucyjna zasada adekwatności Abstrakt   PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 2, No 1 (2014) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na przykładzie powiatu włocławskiego Abstrakt   PDF
Marta Szarecka
 
Vol 4, No 1 (2016) Dotacje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe Abstrakt   PDF
Justyna Orlikowska
 
Vol 7, No 1 (2019) Dowód z zeznań świadka na gruncie jurysdykcyjnego postępowania podatkowego Abstrakt   PDF
Ireneusz Nowak
 
Vol 3, No 3 (2015) Dyscyplina finansów publicznych oraz jej naruszenia w świetle działalności Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Abstrakt   PDF
Włodzimierz Bartkowiak
 
Vol 2, No 1 (2014) Efektywność ekonomiczna wybranych instytucji systemu finansowego samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Urszula Rabiej
 
Vol 4, No 4 (2016) Elżbieta Malinowska-Misiąg (red.), „Jawność i przejrzystość finansów publicznych” Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8030-073-6, ss. 135. Szczegóły   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 7, No 1 (2019) Ewolucja planowania finansowego w Polsce w latach 1945–1990 Abstrakt   PDF
Michał Jędrzejczyk
 
Vol 5, No 2 (2017) Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – sposoby wsparcia i studium interpretacji przepisów Abstrakt   PDF
Jakub Rzeszowski
 
Vol 6, No 4 (2018) From the Editor-in-Chief Abstrakt   PDF (English)
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 2, No 4 (2014) Fundusz sołecki w świetle nowych regulacji prawnych Abstrakt   PDF
Michał Wójcik
 
Vol 3, No 1 (2015) Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r., III AUz 28/14 Abstrakt   PDF
Damian Wąsik
 
Vol 3, No 3 (2015) Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2015 r., II GSK 2252/13 Szczegóły   PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 5, No 2 (2017) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14 Szczegóły   PDF
Paweł Borszowski
 
Vol 7, No 1 (2019) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. (II FSK 1525/16) Abstrakt   PDF
Artur Janicki
 
Vol 6, No 2 (2018) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r., I FSK 293/15 Abstrakt   PDF
Mateusz Niemiec
 
Vol 3, No 4 (2015) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lipca 2015 r. III AUa 264/15 Szczegóły   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 2, No 2 (2014) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r. III AUa 813/13 Szczegóły   PDF
Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 1, No 1 (2013) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r., III AUa 306/13 Szczegóły   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 1, No 2 (2013) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2013 r. III AUa 1423/12 Szczegóły   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
Vol 2, No 2 (2014) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2013 r. III AUa 510/13 Szczegóły   PDF
Damian Wąsik
 
Vol 3, No 4 (2015) Glosa do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie Liivimaa Lihaveis MTÜ przeciwko Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee, C-562/12 Szczegóły   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 6, No 1 (2018) Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, C-308/16 Abstrakt   PDF
Joanna Koziollek
 
Vol 3, No 1 (2015) Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 września 2014 r., I SA/Gd 1632/13 Abstrakt   PDF
Klaudia Stelmaszczyk, Paweł Borszowski
 
Vol 2, No 2 (2014) Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. I SA/Po 442/13 Szczegóły   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
26 - 50 z 208 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism