Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 6, No 1 (2018) 250. rocznica powstania budżetu w Polsce? Abstrakt   PDF
Piotr M. Pilarczyk
 
Vol 5, No 2 (2017) Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym Abstrakt   PDF
Adam Drozdek
 
Vol 1, No 2 (2013) Andrzej Borodo (red.), „Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego”, TNOiK, Toruń 2013, ISBN 978–83–7285–717–0, ss. 323 Szczegóły   PDF
Robert Musiałkiewicz
 
Vol 3, No 3 (2015) Bank centralny a budżet państwa – wybrane aspekty prawne Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 7, No 3 (2019) Biegły skarbowy a wycena majątku zobowiązanego w egzekucji należności podatkowych Abstrakt   PDF
Ireneusz Nowak, Joanna Wyporska-Frankiewicz
 
Vol 5, No 1 (2017) Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski (red. nauk.), „Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8092-835-0, ss. 338. Szczegóły   PDF
Małgorzata Cilak
 
Vol 5, No 2 (2017) Bogumił Pahl, ,,Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-294-6, ss. 312 Szczegóły   PDF
Robert Kwaśniewski
 
Vol 7, No 2 (2019) Budżetowe procedury awaryjne w świetle Konstytucji RP oraz regulacji konstytucyjnych wybranych państw europejskich Abstrakt   PDF
Łukasz Kielin
 
Vol 7, No 1 (2019) Charakter prawny opłaty planistycznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. i po nim Abstrakt   PDF
Anna Miernik
 
Vol 7, No 4 (2019) Claiming a refund of subsidies for non-public educational units – selected legal problems Abstrakt   PDF (English)
Michał Szewczyk
 
Vol 7, No 4 (2019) Commentary on the judgment of the Appeal Court in Łódź from July 17, 2018 (I ACa 1448/17) Abstrakt   PDF (English)
Piotr Jóźwiak
 
Vol 4, No 4 (2016) Czy hale namiotowe podlegają podatkowi od nieruchomości? Abstrakt   PDF
Mariusz Macudziński
 
Vol 1, No 1 (2013) Deficyt budżetowy i dług publiczny oraz kompetencje organów władzy do ich kształtowania – w świetle przepisów konstytucji i prawa Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Andrzej Borodo
 
Vol 7, No 1 (2019) Definicje legalne w prawie podatkowym służące ograniczeniu obszaru nieostrości (uwagi na tle klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania) Abstrakt   PDF (English)
Paweł Borszowski
 
Vol 5, No 1 (2017) Determinanty uznania administracyjnego ZUS przy wydawaniu zgody na opłacenie składki po terminie Abstrakt   PDF
Mateusz Niemiec
 
Vol 7, No 3 (2019) Determining the tax base for non-building structures in real estate tax in the light of the relationship between tax law and the balance sheet accounts regulations Abstrakt   PDF (English)
Paweł Majka
 
Vol 4, No 3 (2016) Dochody z działalności gospodarczej samorządu terytorialnego na tle międzywojennych rozwiązań prawnych Abstrakt   PDF
Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
 
Vol 3, No 3 (2015) Dochodzenie zapłaty od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia zdrowotne udzielane w stanach nagłych – wybrane zagadnienia praktyczne Abstrakt   PDF
Damian Wąsik, Natalia Wąsik, Tomasz Kuczur
 
Vol 2, No 2 (2014) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania samorządu terytorialnego a konstytucyjna zasada adekwatności Abstrakt   PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 2, No 1 (2014) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na przykładzie powiatu włocławskiego Abstrakt   PDF
Marta Szarecka
 
Vol 4, No 1 (2016) Dotacje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe Abstrakt   PDF
Justyna Orlikowska
 
Vol 7, No 1 (2019) Dowód z zeznań świadka na gruncie jurysdykcyjnego postępowania podatkowego Abstrakt   PDF
Ireneusz Nowak
 
Vol 3, No 3 (2015) Dyscyplina finansów publicznych oraz jej naruszenia w świetle działalności Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Abstrakt   PDF
Włodzimierz Bartkowiak
 
Vol 2, No 1 (2014) Efektywność ekonomiczna wybranych instytucji systemu finansowego samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Urszula Rabiej
 
Vol 4, No 4 (2016) Elżbieta Malinowska-Misiąg (red.), „Jawność i przejrzystość finansów publicznych” Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8030-073-6, ss. 135. Szczegóły   PDF
Jacek Wantoch-Rekowski
 
1 - 25 z 194 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism