Autor - szczegóły

Bożek, Wojciech, Uniwersytet Szczeciński, Polska

  • Vol 1, No 2 (2013) - Artykuły
    Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem
    Abstrakt  PDF
  • Vol 2, No 2 (2014) - Artykuły
    Okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za nieterminową lub w kwocie niższej od wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism