Autor - szczegóły

Podsiadło, Wiktor, Uniwersytet Jagielloński, Polska

  • Vol 8, No 1 (2020) - Artykuły
    Zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług – analiza na tle przepisów ogólnego prawa podatkowego
    Abstrakt  PDF
  • Vol 8, No 2 (2020) - Artykuły
    Odpowiedzialność wspólników zagranicznych spółek osobowych za zaległości podatkowe na podstawie art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism