Autor - szczegóły

Zawadzka-Pąk, Urszula K., Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

  • Vol 4, No 4 (2016) - Artykuły
    Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism