Autor - szczegóły

Musiałkiewicz, Robert, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Polska

 • Vol 1, No 2 (2013) - Recenzje
  Andrzej Borodo (red.), „Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego”, TNOiK, Toruń 2013, ISBN 978–83–7285–717–0, ss. 323
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2, No 1 (2014) - Artykuły
  Udział organizacji pożytku publicznego w podatku dochodowym od osób fizycznych – zagadnienia prawno-finansowe
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2, No 2 (2014) - Glosy
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. I SA/Po 442/13
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3, No 1 (2015) - Artykuły
  Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za zaległości składkowe a przesłanki egzoneracyjne
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3, No 4 (2015) - Glosy
  Glosa do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie Liivimaa Lihaveis MTÜ przeciwko Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee, C-562/12
  Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism