Autor - szczegóły

Musiałkiewicz, Robert, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

  • Vol 2, No 1 (2014) - Recenzje
    Małgorzata Cilak, „Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny. Problematyka prawnofinansowa, TNOiK, Toruń 2013, ISBN 978–83–7285–694–4, ss. 368
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism