Autor - szczegóły

Majka, Paweł, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

  • Vol 3, No 2 (2015) - Artykuły
    Wyłączenie samorządowych organów podatkowych oraz ich pracowników – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism