Autor - szczegóły

Majka, Paweł, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

 • Vol 2, No 4 (2014) - Artykuły
  Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
  Abstrakt  PDF
 • Vol 5, No 1 (2017) - Artykuły
  Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – wybrane problemy orzecznicze
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6, No 3 (2018) - Glosy
  Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. (I SA/Rz 1090/15)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6, No 4 (2018) - Artykuły
  The reasons for establishing the interest rate on overpayment resulting from the decision confirming overpayment – comments de lege lata and de lege ferenda
  Abstrakt  PDF (English)
 • Vol 7, No 3 (2019) - Artykuły
  Determining the tax base for non-building structures in real estate tax in the light of the relationship between tax law and the balance sheet accounts regulations
  Abstrakt  PDF (English)
 • Vol 8, No 4 (2020) - Artykuły
  O przyczynach i skutkach szerszego ujęcia „zstępnych” oraz „wstępnych” w ustawie o podatku od spadków i darowizn
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8, No 4 (2020) - Artykuły
  The use of evidence collected in other procedures in the course of Polish tax proceedings – comments on the background of the judgment of the Court of Justice of the European Union of October 16, 2019 (C-189/18)
  Abstrakt  PDF (English)


Partnerzy platformy czasopism