Autor - szczegóły

Borszowski, Paweł, Uniwersytet Wrocławski, Polska

  • Vol 3, No 1 (2015) - Glosy
    Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 września 2014 r., I SA/Gd 1632/13
    Abstrakt  PDF
  • Vol 7, No 1 (2019) - Artykuły
    Legal definitions in tax law serving to limit the area of vagueness (remarks against the background of the anti-avoidance clause)
    Abstrakt  PDF (English)


Partnerzy platformy czasopism