Autor - szczegóły

Wąsik, Natalia, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, Polska

  • Vol 3, No 3 (2015) - Artykuły
    Dochodzenie zapłaty od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia zdrowotne udzielane w stanach nagłych – wybrane zagadnienia praktyczne
    Abstrakt  PDF
  • Vol 3, No 4 (2015) - Artykuły
    Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność za wykroczenia w związku z niedopełnieniem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism