Autor - szczegóły

Szarecka, Marta, Starostwo Powiatowe we Włocławku, Polska

  • Vol 2, No 1 (2014) - Artykuły
    Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na przykładzie powiatu włocławskiego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism