Autor - szczegóły

Bosak, Maria, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

  • Vol 2, No 4 (2014) - Artykuły
    Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism