Autor - szczegóły

Tyniewicki, Marcin, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

  • Vol 2, No 1 (2014) - Artykuły
    Prawna ocena wyłączenia obowiązywania I progu ostrożnościowego w ustawie o finansach publicznych
    Abstrakt  PDF
  • Vol 2, No 2 (2014) - Artykuły
    Praktyczne problemy opiniowania przez regionalne izby obrachunkowe możliwości spłaty zobowiązań w jednostkach samorządu terytorialnego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism