Autor - szczegóły

Serowaniec, Maciej, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • Vol 5, No 3 (2017) - Recenzje
    Krzysztof Ślebzak, „Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7956-2, ss. 226
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism