Autor - szczegóły

Cilak, Małgorzata, Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

 • Vol 3, No 2 (2015) - Artykuły
  Umorzenie należności oraz odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jako pomoc publiczna
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3, No 4 (2015) - Artykuły
  Instytuty badawcze jako forma działalności naukowej i gospodarczej państwa – problematyka pozycji i formy prawnej
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4, No 1 (2016) - Recenzje
  R. Dowgier, „Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego” Temida 2, Białystok 2015, ISBN 978-83-62813-75-9, ss. 386
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4, No 4 (2016) - Artykuły
  Modele realizacji zadań własnych gminy na gruncie ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o publicznym transporcie zbiorowym i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Abstrakt  PDF
 • Vol 5, No 1 (2017) - Recenzje
  Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski (red. nauk.), „Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8092-835-0, ss. 338.
  Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism