Autor - szczegóły

Stelmaszczyk, Klaudia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Polska

  • Vol 3, No 1 (2015) - Glosy
    Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 września 2014 r., I SA/Gd 1632/13
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism