Autor - szczegóły

Roszewska, Katarzyna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

  • Vol 3, No 1 (2015) - Artykuły
    Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism