Autor - szczegóły

Krauschar, Kamil, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, Polska

  • Vol 8, No 1 (2020) - Artykuły
    Zdolność ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby wchodzące w skład zarządu spółki prawa handlowego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism