Autor - szczegóły

Wantoch-Rekowski, Jacek, Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

 • Vol 2, No 3 (2014) - Artykuły
  Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne – zagadnienia terminologiczne
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3, No 1 (2015) - Recenzje
  Kazimierz W. Frieske, Edward Przychodaj (red.), „Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych & Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64581-04-5, ss. 357
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3, No 2 (2015) - Recenzje
  Marian Żukowski (red.), „Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem” Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Warszawa–Lublin 2014, ISBN 978-83-919310-9-7, ss. 252
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3, No 4 (2015) - Glosy
  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lipca 2015 r. III AUa 264/15
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4, No 1 (2016) - Artykuły
  Opłata uzdrowiskowa a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym – uwagi na tle interpretacji ogólnej ministra finansów
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4, No 4 (2016) - Recenzje
  Elżbieta Malinowska-Misiąg (red.), „Jawność i przejrzystość finansów publicznych” Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8030-073-6, ss. 135.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 5, No 3 (2017) - Recenzje
  Maciej Jakub Zieliński, „Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-8577-8, ss. 261
  Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism