Autor - szczegóły

Lotko, Ewa, Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

  • Vol 4, No 2 (2016) - Artykuły
    Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych
    Abstrakt  PDF
  • Vol 4, No 4 (2016) - Artykuły
    Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism