Autor - szczegóły

Jurewicz, Daniel, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Polska

  • Vol 4, No 2 (2016) - Artykuły
    Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami publicznymi w samorządach (zagadnienia prawne)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 5, No 1 (2017) - Artykuły
    W poszukiwaniu nowych mierników zadłużenia samorządowego. Analiza przypadku na przykładzie okresu spłaty gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002–2015
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism