Autor - szczegóły

Wąsik, Damian, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum w Bydgoszczy, Polska

 • Vol 2, No 2 (2014) - Glosy
  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2013 r. III AUa 510/13
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3, No 1 (2015) - Glosy
  Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r., III AUz 28/14
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3, No 3 (2015) - Artykuły
  Dochodzenie zapłaty od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia zdrowotne udzielane w stanach nagłych – wybrane zagadnienia praktyczne
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3, No 4 (2015) - Artykuły
  Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność za wykroczenia w związku z niedopełnieniem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
  Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism