Autor - szczegóły

Kołaczkowski, Bartosz, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Vol 4, No 3 (2016) - Artykuły
    Dochody z działalności gospodarczej samorządu terytorialnego na tle międzywojennych rozwiązań prawnych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism