Autor - szczegóły

Halasz, Artur, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, Polska

  • Vol 4, No 2 (2016) - Artykuły
    Zakres pojęciowy definicji papierów wartościowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przykład błędnej definicji legalnej
    Abstrakt  PDF
  • Vol 4, No 3 (2016) - Artykuły
    Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych rozporządzania rzeczą przechowywaną w depozycie nieprawidłowym
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism