Autor - szczegóły

Ostrowska, Anna, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, Polska

  • Vol 2, No 2 (2014) - Artykuły
    Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania samorządu terytorialnego a konstytucyjna zasada adekwatności
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism