Autor - szczegóły

Miernik, Anna, Uniwersytet Wrocławski, Polska

  • Vol 7, No 1 (2019) - Artykuły
    Charakter prawny opłaty planistycznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. i po nim
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism