Autor - szczegóły

Barczak, Anna, Uniwersytet Szczeciński, Polska

  • Vol 2, No 1 (2014) - Artykuły
    Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism