Autor - szczegóły

Borodo, Andrzej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

 • Vol 1, No 1 (2013) - Artykuły
  Deficyt budżetowy i dług publiczny oraz kompetencje organów władzy do ich kształtowania – w świetle przepisów konstytucji i prawa Unii Europejskiej
  Abstrakt  PDF
 • Vol 1, No 2 (2013) - Artykuły
  Pakt fiskalny i problem jego ratyfikacji – wybrane aspekty
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2, No 1 (2014) - Artykuły
  Ustawa budżetowa na 2014 rok – wybrane aspekty prawne
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2, No 2 (2014) - Recenzje
  Martyna Łaszewska-Hellriegel, „Państwo a dzieci – czyli jak prowadzić politykę rodzinną (studium prawno- -porównawcze polskiego i niemieckiego systemu zabezpieczeń społecznych)”, TNOiK, Toruń 2012, ISBN 978–83–7285–591–6
  Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism