Vol 2, No 1 (2014)

Spis treści

Artykuły

Joanna Małgorzata Salachna
PDF
9-22
Andrzej Borodo
PDF
23-35
Anna Barczak, Ewa Kowalewska
PDF
37-58
Małgorzata Cilak
PDF
59-76
Robert Musiałkiewicz
PDF
77-95
Marcin Tyniewicki
PDF
97-114
Jacek Wantoch-Rekowski
PDF
115-123
Krzysztof Czarnecki
PDF
125-145
Paweł Lenio
PDF
147-171
Urszula Rabiej
PDF
173-194
Marta Szarecka
PDF
195-209

Recenzje

Małgorzata Cilak, „Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny. Problematyka prawnofinansowa, TNOiK, Toruń 2013, ISBN 978–83–7285–694–4, ss. 368
Robert Musiałkiewicz
PDF
213-219

Varia

Komunikat - Konferencja szkoleniowa „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”
Jacek Pakuła
PDF
223-224


Partnerzy platformy czasopism