Vol 1, No 2 (2013)

Spis treści

Artykuły

Andrzej Borodo
PDF
9-19
Jan Adamiak, Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc
PDF
21-40
Anna Tarnowska
PDF
41-59
Wojciech Bożek, Przemysław Zdyb
PDF
61-84

Glosy

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2013 r. III AUa 1423/12
Jacek Wantoch-Rekowski
PDF
87-93

Recenzje

Andrzej Borodo (red.), „Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego”, TNOiK, Toruń 2013, ISBN 978–83–7285–717–0, ss. 323
Robert Musiałkiewicz
PDF
97-102

Varia

„Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w aspekcie prawa karnego, prawa pracy i prawa finansowego”. Sprawozdanie z seminarium naukowego, Toruń, 29 listopada 2013 r.
Krzysztof Czarnecki
PDF
105-108


Partnerzy platformy czasopism