Vol 5, No 2 (2017)

Spis treści

Artykuły

Alicja Młynarczyk
PDF
9-28
Adam Drozdek
PDF
29-43
Jakub Rzeszowski
PDF
45-59
Weronika Baran, Julita Tyczka
PDF
61-85

Glosy

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14
Paweł Borszowski
PDF
89-98

Recenzje

Bogumił Pahl, ,,Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-294-6, ss. 312
Robert Kwaśniewski
PDF
101-119


Partnerzy platformy czasopism