Stored value facility Regulation in Singapore according to the New Payment Services Act

Marek Bočánek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.020

Abstrakt


Singapurskie rozporządzenie dotyczące instrumentów przechowywania wartości (Stored Value Facilities –SVF) według nowej ustawy o usługach płatniczych. Celem niniejszej pracy jest dokonanie przeglądu zmienionego rozporządzenia w sprawie usług płatniczych w Singapurze, które wejdzie w życie w 2020 r., oraz analiza zmian i ich możliwych skutków. W artykule opisano, w jaki sposób uprzednio stosowane instrumenty przechowywania wartości (stored value facilities) stały się popularne z uwagi na brak licencji dla instrumentów z wcześniej ustalonymi limitami, które niejednokrotnie niewłaściwie wykorzystywano do celów płatniczych, do których nie były przeznaczone. Nowa regulacja, oparta na ustawie o usługach płatniczych, podzieliła kategorie licencji na 7 różnych typów: niniejszy artykuł omawia je szczegółowo. Pozwoliło to osiągnąć większą przejrzystość oraz podjąć środki zapobiegawcze przeciwko wszelkim nadużyciom istniejącego singapurskiego rozporządzenia w sprawie usług płatniczych.

Słowa kluczowe


instrumenty przechowywania wartości; MAS; e-pieniądze; ustawa o usługach płatniczych; AML/CFT

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bollen R., The Law and Regulation of Payment Services: A Comparative Study, Alphen aan den Rijn, 2012.

Byrnes H. W., Munro J. R., Money Laundering, Asset Forfeiture and Recovery and Compliance – A Global Guide, Texas 2020.

Dentons Rodyk, The Payment Services Act and how it affects FinTech in Singapore, Singapore, 2019, https://dentons.rodyk.com/en/insights/alerts/2019/

may/27/the-payment-services-act-and-how-it-affects-fintech-in-singapore (access on-line: 16.04.2020).

International Monetary Fund, Singapore, Financial System Stability Assessment, Washington, D.C., 2019.

Low L., MAS seeks feedback on notices and guidelines to be issued under Payment Services Act 2019, Singapore 2019,

https://www.allenandgledhill.com/sg/publication/articles/12347/mas-seeks-feedback-on-notices-and-guidelines-to-be-issued-under-payment-services-act-2019 (access on-line: 16.04.2020).

Tan A. J., Regulatory Challenges of Electronic Payment Systems and Electronic Money, Singapore 2019, https://www.joylaw.com/content/06-news/30-regulatory-challenges-of-e-payment-systems-and-e-money/regulatory-challenges-of-e-payment-systems-and-e-money-081215.pdf (access on-line: 16.04.2020).

Tan M., E-payment: The Digital Exchange, Singapore 2004.

Teo S.K., Development in Singapore law between 2001 and 2005: Singapore Academy of Law Conference 2006, Ann Arbor, 2006.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism